Elke tweede zondag van december wordt wereldwijd Wereldlichtjesdag gehouden.
Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben en daarnaast beseffen zij dat zij niet alleen zijn met hun verdriet.

Gaia Uitvaartbegeleiding organiseert Wereldlichtjesdag voor de derde keer op zondag 10 december a.s. in Villa Clementine in Purmerend.

Om 19.00 uur zullen de namen van de overleden kinderen genoemd worden en wordt hun kaarsje aangestoken. Deze bijeenkomst vergt veel voorbereidingen en brengt de nodige kosten met zich mee. Hierbij kunt u denken aan het opzetten van een website, een passende locatie, de catering, het versturen van uitnodigingen, kaarsjes met daarop de namen van de overleden kinderen, het benaderen van sprekers, de aankleding en het zorgvuldig uitzoeken van muziek, welke live gezongen zal worden.

Wereldlichtjesdag Purmerend wordt ieder jaar georganiseerd met behulp van sponsors, donaties en vrijwilligers. Wij willen u vragen of u een (financiële) bijdrage over heeft voor deze bijzondere avond. Uw naam zal in het dankwoord genoemd worden en zal ook vermeld worden op de website van Wereldlichtjesdag Purmerend, en op de Facebookpagina zodat de aanwezigen weten wie hen een warm hart toedraagt.

Een bijdrage kunt u overmaken naar: NL 89 INGB 0005109639 t.n.v. Gaia Uitvaartbegeleiding (O.v.v. Donatie Wereldlichtjesdag Purmerend 2017)

Tevens kunt u een donatie doen middels de website van Wereldlichtjesdag Purmerend. Wilt u in een andere vorm een bijdrage leveren, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Katia Mulder, info@gaia-uitvaart.nl of 06 – 83 98 65 65.

Wij zijn u heel erg dankbaar.

Warme groet,

Het team van Wereldlichtjesdag Purmerend